Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Wiążesz swoją przyszłość ze służbami mundurowymi? Przyjdź do nas i zapisz się już dziś na bezpłatne studia I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne!

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu prowadzi studia na poziomie licencjackim (3lata), uzupełniającym magisterskim (2 lata) a także jednolitym magisterskim (5 lat).

Jednym z atrakcyjnych kierunków jest Bezpieczeństwo Wenętrzne. Absolwenci tego kierunku, zarówno na poziomie licencjatu (I stopień) jak i magisterki (II stopień) uzyskują praktyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, niezbędne w przyszłej służbie i pracy zawodowej.

Ukończenie tego kierunku studiów w tarnobrzeskim PUZ-ie daje absolwentom szerokie możliwości i zwiększa szanse ukończenia z pozytywnym wynikiem postępowania rekrutacyjnego w szeroko rozumianych służbach mundurowych, w szczególności Policji oraz Siłach Zbrojnych RP.

Realizowany w Uczelni program „Legia Akademicka” od wielu lat umożliwia naszym studentom uzyskanie kwalifikacji wojskowej i zdobycie pierwszego stopnia podoficerskiego (kapral), a od roku akademickiego 2020/2021 także pierwszego stopnia oficerskiego (podporucznik).


Pamiętaj. Studiując Bezpieczeństwo Wewnętrzne w PUZ zwiększasz swoje szanse podejmując starania o przyjęcie do służby w prestiżowych formacjach, takich jak:

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (cywilny kontrwywiad) Nabór - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (abw.gov.pl),

- Agencja Wywiadu (cywilny wywiad), Rekrutacja – Agencja Wywiadu – więcej niż służba,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne, Metody naboru do CBA - BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- Służba Kontrwywiadu Wojskowego (wojskowy kontrwywiad) SKW,

- Służba Wywiadu Wojskowego (wojskowy wywiad), Służba Wywiadu Wojskowego, Nabór do służby (sww.gov.pl),

- Straż Graniczna Nabór do służby - Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl),

a także w jednej z unijnych agencji powołanej do zapewnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE - w Agencji FRONTEX Homepage (europa.eu).


Służba w w/w formacjach jest nie tylko zaszczytnym obowiązkiem, ale również stałą i godziwie opłacaną pracą,
z możliwością rozwoju osobistego i awansu zawodowego.

Jesteś zainteresowany? Zgłoś się już dziś do Punktu Rekrutacyjnego i zapisz się na Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Serdecznie zapraszamy.


zdjęcie przedstawia zamaskowanego żołnierza w kamuflażu leśnym podczas ćwiczeń z karabinkiem snajperskim

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.