Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

SZANOWNI PAŃSTWO!

Pracownicy i Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.


Informujemy, że we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym SANUS ze Stalowej Woli, w środę - 20 października 2021 roku w godzinach 9.00-19.00 na terenie Uczelni w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 10 będą prowadzone BEZPŁATNE badania diagnostyczne w ramach dwóch unijnych programów:

PROGRAMU KOORDYNACJI PROFILAKTYKI ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

Badanie polega na wykonaniu denzytometrii (badanie rentgenowskie oceniające gęstość mineralną kości) z jednoczesną analizą wyniku badania przez lekarza.  Program jest skierowany do kobiet w wieku 50-70 lat.

PROGRAMU PROFILAKTYKI I DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS)

Badanie polega na 3-4 minutowym wywiadzie pozwalającym na oszacowanie ryzyka wystąpienia RZS i - jeżeli ryzyko się potwierdzi - skierowanie osoby badanej na pogłębione, specjalistyczne badania wykonywane w szpitalu specjalistycznym SANUS w Stalowej Woli. Program jest skierowany do kobiet w wieku 18-60 lat i do mężczyzn w wieku w wieku 18-65 lat. 

Badania w ramach obu programów będzie wykonywał zespół  diagnostów ze SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SANUS  w Stalowej Woli.


Wszystkich studentów/studentki, a także pracowników PUZ zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach. Zgłoszenia będą przyjmowanie wyłącznie za pomocą internaktywnego formularza, w terminie do 18 października (do godziny 23:59). 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.