Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Spotkania z Pracodawcami i Przedstawicielami Otoczenia Biznesowego Uczelni

w którym prelegentem był Biznesmen i Prezes Fundacji Kubka Biznesu w Mielcu Pan mgr Leszek Maksoń

W dniu 2. listopada 2022 roku odbyło się bardzo ważne spotkania akademickie z Biznesmenem i Prezesem Fundacji Kubka Biznesu w Mielcu Panem mgr Leszkiem Maksoniem.
Tematem wiodącym wykładu i warsztatu były zagadnienia audytu jakości w systemach zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 w kreowaniu zmian w podmiotach small biznesu. Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat „Zarządzania jakością wg Normy ISO 9001” oraz wzięli udział w warsztacie  pt. „Rola audytów jakości  w realizacji polityki jakości w small biznesie”. Podczas spotkania odbyła się dyskusja uczestników, w której poruszono praktyczne aspekty przygotowania organizacji do audytu jakości i jego znaczenia w ocenie działalności systemu zarządzania jakością, w tym efektywności procesów, wdrażanych zmian na poziomie operacyjnym.
Ponadto zadeklarowali Oni udział w kolejnych takich interaktywnych wykładach i warsztatach oraz uczestnictwo w Uczelnianym Kubku Biznesu w dniu 15. listopada 2022 r.

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu społeczności akademickiej naszej Uczelni, studentów -uczestników spotkania składamy serdecznie podziękowanie za wygłoszenie wykładu oraz przeprowadzenie warsztatu z zakresu problematyki audytu jakości.

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.