Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

12 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się z maturzystami w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Studenci, członkowie Koła Naukowego Marketing & Quality Praxis i Koła Naukowego Młodych Przedsiębiorców wraz z opiekunami dr Aleksandrem Kasprzykiem oraz nauczycielami akademickimi mgr Urszula Szczytyńska promowali naszą Uczelnię, a także zapraszali uczniów na bezpłatne wykłady i ćwiczenia z matematyki, które zaplanowane zostały od 2 marca br. w ramach SOS MATURA 2023.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi mgr Rafałowi Sawickiemu, za otwarte przyjęcie i możliwość zaprezentowania bogatej oferty wszystkich naszych kierunków studiów

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.