Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W środę, 27 lipca w budynku dydaktycznym Uczelni przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyło się I seminarium dla ratowników medycznych. Zajęcia poprowadził dr n. o zdr. Leszek Merzec - wykładowca naszej uczelni. Tematem seminarium było opatrywanie ran oparzeniowych, a w programie zajęć znalazły się kwestie związane z:

- podziałem oparzeń wg czynnika wywołującego i głębokości,
- oceną stopnia ciężkości oparzenia wg European Burn Association i American Burns Association,
- oceną powierzchni oparzonej w stosunku do całkowitej powierzchni ciała u dzieci i dorosłych,
- postępowaniem z osobą oparzoną w miejscu zdarzenia i w drodze do szpitala,
- metodami opatrywania ran oparzeniowych,
- obliczaniem zapotrzebowania dobowego na krystaloidy u dorosłych i dzieci,
- skalą oceny natężenia bólu,
-analgezją i sedacją u osób z oparzeniem z wykorzystaniem środków przeciwbólowych i benzodiazepin,
- dobrymi praktykami leczenia bólu w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego,
- wskazaniami do transportu poszkodowanych do Centrum Leczenia Oparzeń i wzywania w miejsce zdarzenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- błędami medycznymi podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych u osób z oparzeniem.

Ratownicy medyczni dzięki uczestnictwu w seminarium otrzymali stosowny certyfikat oraz 8 punktów edukacyjnych


Zapraszamy do udziału w kolejnych seminariach


grafika przedstawia plakat dotyczący seminarium

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.