Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

We wtorek, 21 września w budynku dydaktycznym Uczelni przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyło się III seminarium dla ratowników medycznych. Zajęcia poprowadził dr n. o zdr. Leszek Merzec - wykładowca naszej uczelni. Tematem seminarium było monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi, a w programie zajęć znalazły się kwestie związane z:

- fizjologią układu krążenia,
- wartościami referencyjnymi czynności układu krążenia,
- zasadami monitorowania czynności układu krążenia,
- badaniem elektrokardiograficznym EKG,
- układem bodźcotwórczym i bodźcoprzewodzącym mięśnia sercowego,
- odprowadzeniami kończynowymi jedno i dwubiegunowymi,
- odprowadzeniami przedsercowymi,
- technikami wykonania badania EKG,
- wartościami referencyjnymi czasów trwania składowych wykresu EKG,
- badaniem ciśnienia tętniczego krwi
- techniką wykonania badania metodą osłuchową,
- techniką wykonania badania metodą na „palec”,
- techniką wykonania badania metodą automatyczną NIBP,
- badaniem tętna (cechami tętna u noworodka, niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej, badaniem metodą palpacyjną, osłuchową i pulsyksometrem),
- powrotem włośniczkowym (nawrotem kapilarnym) i techniką wykonania badania u dorosłych, dzieci i noworodka,
- błędami medycznymi podczas monitorowania czynności układu krążenia.

Ratownicy medyczni dzięki uczestnictwu w seminarium otrzymali stosowny certyfikat oraz 8 punktów edukacyjnych.


Zapraszamy do udziału w kolejnych seminariach


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.