Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

grafika przedstawia informacje dotyczące szkolenia dla ratowników medycznych


Ważna informacja! Rejestracja kandydatów jest ważna po zaksięgowaniu wpłaty.

Wpłaty należy dokonać do dnia 7 grudnia (środa), liczy się data zaksięgowania na koncie Uczelni.


Seminarium dla ratowników medycznych


Organizator samokształcenia:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg ul. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg. 

Temat seminarium:

Podjęcie i prowadzenie podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci zgodnie z aktualną wiedzą medyczną


Termin:  14 grudnia 2022

Godzina rozpoczęcia: 9.00

Miejsce: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Czas trwania: 8 godzin (360 minut)

Liczba punktów edukacyjnych: 8

Opłata za uczestnictwo w seminarium: 80 zł


Program seminarium:

1. Zasady oceny i interpretacji podstawowych czynności życiowych u dzieci:
a) pacjent nie podejrzewany o uraz w odcinku szyjnym kręgosłupa wg ABCDE;
b) pacjent podejrzewany o uraz w odcinku szyjnym kręgosłupa wg AcBCDE;

2. Wskazania do podjęcia:
a) resuscytacji oddechowej,
b) resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

3. Zasady prowadzenia podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci wg wytycznych resuscytacji ERC z uwzględnieniem zaleceń 2020 SARS-COV-2;
a) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
b) w sytuacjach szczególnych  (m.in. zatrucia, wstrząs, rażenie piorunem, wypadek masowy, zachłyśnięcie);

4. Zasady oceny efektywności podjętych czynności resuscytacyjnych w zakresie zewnętrznego masażu serca i wentylacji;

5. Błędy medyczne podczas prowadzenia podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg

Nr konta: 20 9434 0002 2001 1000 1772 0003

 


Kontakt w godzinach pracy uczelni (7:30 - 15:30) pod numerem telefonu (15) 822 90 15 wew 215, kom. +48 660 733 565; lub za pośrednictwem poczty e-mail: rektorat@puz.tarnobrzeg.pl

 

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.


Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2464).

 

 


grafika przedstawia na niebieskim tle tytuł szkolenia

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.