Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Dane podstawowe


Wydział: Nauk Społecznych i Humanistycznych

Typ studiów: I stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Język podstawowy: polski

Czas trwania: 6 semestrów

 

Rekrutacja: maj - wrzesień 2022

 

na zdjęciu uśmiechnięci ratownicy medyczni na niebieskim tle w kształcie koła

Opis kierunku


Zawód ratownika medycznego może być realizowany w wielu obszarach ludzkiej aktywności związanej z ratownictwem, dyscyplinami medycznymi oraz z oświatą i zdrowiem publicznym. Podstawowe cele kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne prowadzą do nabycia przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z:

- udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych samodzielnie lub na zlecenie lekarza,

- zabezpieczeniem osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniem działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

- transportowaniem osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

- udzielaniem wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,

- prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia związanej z ratownictwem medycznym.

Założeniem programu studiów jest praktyczne podejście do kształcenia, co zapewnia doświadczona kadra dydaktyczna i przygotowana infrastruktura dydaktyczna (pracownie, laboratoria). Realizacja w trakcie cyklu kształcenia efektów uczenia się przygotowuje absolwenta do bezpośredniego wykonywania zadań zawodowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dla studiów o profilu praktycznym. Studenci w jak największym stopniu są bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych. Zdobywanie umiejętności praktycznych jest poprzedzone kształtowaniem ich w warunkach symulowanych.

grafika przedstawia uśmiechniętych ratowników medycznych na niebieskim tle w kształcie koła

Jakie perspektywy zawodowe?


Absolwent kierunku ratownictwo medyczne uzyska tytuł zawodowy licencjata. Uzyskany dyplom ukończenia studiów uprawnia go do podjęcia pracy m. in. w stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach, izbie przyjęć szpitali, jednostkach ratowniczych np. straż pożarna, policja, wojsko, jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych oraz jako instruktor pierwszej pomocy w ośrodkach szkoleniowych. Celem kształcenia jest także przygotowanie absolwenta do kierowania i zarządzania ratownikami medycznymi oraz dyspozytorami medycznymi, jak również do zatrudnienia lub pełnienia służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Ratownik medyczny zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych formach kształcenia (kursy, konferencje, szkolenia). Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia w zakresie kierunków studiów związanych z naukami o zdrowiu.

zdjęcie przedstawia ratowników medycznych podczas symulacji udzielania pomocy małemu dziecku

Jesteś zainteresowany? Jesteś zainteresowana? Dołączcie do nas!

Grafika przedstawia plakat promujący nowy kierunek - ratownictwo medyczne

Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych
Na zdjęciach ratownicy medyczni doskonalą swoje umiejętności na zaawansowanych fantomach medycznych

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.