Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W poniedziałek, 11 kwietnia, w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uroczyście podsumowano 7. edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. W uroczystej gali udział wzięli przedstawiciele uczelni (wydziałów, instytutów i katedr) z całej Polski, którzy odebrali Certyfikaty Akredytacyjne nadane za innowacyjne i wartościowe programy kształcenia, realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. W tym gronie znalazła się Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, która otrzymała Certyfikaty Akredytacyjne dla kierunku "Pielęgniarstwo" - I i II stopnia.

Tarnobrzeska uczelnia jest jedną z dwóch podparpackich szkół wyższych, które otrzymały akredytacje w 7. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością". Program ma na celu wyróżnienie uczelni wyższych, które kształcenie opierają na nowoczesnych programach, dobrze przygotowujących do rynku pracy, przyszłościowych i wartościowych merytorycznie.

Decyzją Kapituły Konkursowej nasza uczelnia otrzymała cetryfikaty ekredytacyjne na kierunek "Pielęgniarstwo" zaówno na I jak i II stopnia studiów. Odebrali je podczas uroczystej gali zorganizowanej w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. ucz., dr Halina Kalandyk Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Podkarpaciu i wykładowca naszej Uczelni,  dr Anna Zych - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PUZ oraz Grażyna Rożek - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.


- Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej – mówiła podczas gali Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.


Jak podkreślała w swoim wystąpieniu do Laureatów Konkursu „Studia z Przyszłością” Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji, młodzi ludzie, w tym studenci polskich uczelni, są dziś zbyt mocno zapatrzeni w siebie, zbyt mocno skoncentrowani na własnym wizerunku w social mediach, na lajkach i followersach.

- Jako ludzie edukacji i nauki, jako autorytety i liderzy opinii staracie się Państwo z tego świata młodych ludzi wyrywać – sprawiać, by nie patrzyli tylko w lustra, tylko w siebie, ale dostrzegali wyzwania współczesnego świata i umieli na te wyzwania odpowiadać. Świat wymaga on nas nie tylko postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Świat wymaga od nas i od młodych ludzi postaw empatycznych, humanistycznych, postaw skoncentrowanych na wartościach. To ważne, zwłaszcza dziś w dobie takich kryzysów jak pandemia czy wojna za wschodnią granicą. Kierunki wyróżnione w Konkursie „Studia z Przyszłością” to kierunki stawiające z jednej strony na jakość edukacji, innowacyjność i kreatywność – ale z drugiej: nie tracące z oczu człowieka i wartości ogólnohumanistycznych. To kierunki, które najpiękniej realizują prawdziwą misję uniwersytetu: kształcenia dla rynku pracy, lecz także kształcenia dla społeczeństwa, uczenia umiejętności praktycznych i zawodowych, ale także rozwijania horyzontów i budowania postaw szacunku dla uniwersalnych wartości. Za takie podejście do kształcenia, za tak rozumianą misję uczelni serdecznie Państwu dziękuję. I gratuluje uzyskania akredytacji – mówiła w trakcie Gali Grażyna Kaczmarczyk.  
 
Prof. Michał Seweryński, były Minister Nauki i Senator RP w pisemnym słowie do Laureatów wskazał m.in., że osiągnięcia Laureatów tegorocznego Konkursu świadczą o tym, że polscy uczeni i polskie uczelnie przyczyniają się do rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego nie tylko w kraju, lecz także w wymiarze międzynarodowym, do którego polscy uczeni wchodzą coraz szerzej, zyskując poprzez swoje osiągnięcia powszechne uznanie w świecie nauki i nauczania.

Z kolei Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP w liście do uczestników Gali podkreślała, że Konkurs „Studia z Przyszłością” promuje edukację opartą na nowoczesnym, innowacyjnym modelu kształcenia, odpowiadającą przemianom kulturowym i cywilizacyjnym, a tym samym przyczynia się do wykorzystania potencjału polskich uczelni. Przedstawiciele uczelni akredytowanych w Konkursie „Studia z Przyszłością” otrzymali również gratulacje od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wicemarszałek Sejmu RP. Napisała ona m.in., że Laureaci Konkursu dbają o rozwój i ciągłe doskonalenie programów nauczania oraz dają młodym ludziom szansę na realizację ich planów i osiąganie życiowych sukcesów.

Galę Konkursową uświetnił występ Rafała Kozika, popularnego wokalisty młodego pokolenia, finalisty ostatniego sezonu programu TVP „The Voice of Poland”, gdzie brawurowo wykonał m.in. utwór Krzysztofa Krawczyka „Bo jesteś ty” (zabrzmiał on również podczas Gali w Pałacu Działyńskich).  Po części oficjalnej uroczystości Goście Gali zaproszeni zostali na bankiet przygotowany przez Restaurację – Rezydencję Raut.
 
Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Galę w Pałacu Działyńskich prowadził prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji i Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.