Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

"Zadawane przy różnych okazjach zwykłe pytanie „Co słychać?” dla wielu Polaków jest pretekstem do narzekania, utyskiwania, użalania się nad sobą i losem. Na szczęście, ten stereotyp powoli traci aktualność, bo coraz więcej osób potrafi docenić to, co je spotyka każdego dnia" - czytamy w materiale przygotowanym przez Radio Rzeszów.

Zapraszamy do wysłuchania ciekawej rozmowy, jaka miała miejsce na atnenie wspomnianej rozgłośni, a w której udział w charakterze specjalisty wzięła Pani Prorektor ds. Kształcenia PUZ w Tarnobrzegu - dr Monika Piątek, która opiekuje się na naszej uczelni prestiżowym kierunkiem Psychologia. 

W audycji „Świat się zmienia” gościem redaktor Iwony Piętak był również dr Arkadiusz Więch - historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszeni eksperci odnieśli się do najnowszych badań sondażowych dotyczących samopoczucia Polaków i poziomu zadowolenia z życia. Mówili też o psychologicznych i historycznych uwarunkowaniach polskiego narzekania.


Kliknij w obrazek poniżej i przejdź do nagrania

 

logo radia rzeszów

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.