Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Współpraca naszej Uczelni z najważniejszymi instytucjami w regionie stale się pogłębia. W poniedziałek, 21 listopada w siedzibie Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu JM Rektor dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. podpisała ważne porozumienie. Skorzystają na tym nasi studenci, którzy będą mogli poznać z bliska specyfikę pracy w sądownictwie oraz będą mogli czerpać z bogatych doświadczeń psychologów sądowych.


Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia otrzymają nowe możliwości by zdobywać specjalistyczną wiedzę oraz nowe umiejętności. Możliwości te dają porozumienia o współpracy dydaktyczno-naukowej, które tarnobrzeska uczelnia zawarła z Sądem Okręgowym i Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu.

Stosowne dokumenty w tej kwestii JM Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dr hab. Anna Szylar, prof. ucz., podpisała w poniedziałek, 21 listopada z dr. Szymonem Rożkiem – Prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, sędzią Sądu Apelacyjnego oraz Michałem Dudzicem – Prezesem Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Podstawowe obszary współpracy obejmują między innymi zaznajomienie studentów z zasadami organizacji pracy, zadaniami i procedurami stosowanymi przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Dzięki współpracy z sądami studenci kierunku psychologia będą mogli zostać włączeni w proces realizacji wybranych zadań podejmowanych przez wspomniane zespoły, uzyskają dostęp do opinii psychologicznych (z zachowaniem rygoru anonimowości i RODO), będą mogli również brać udział (w roli obserwatora) w jawnych posiedzeniach sądu, by lepiej poznać rolę psychologa w rozwiązywaniu problemów z obszaru prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Współpraca ma również przełożyć się na realizację badań naukowych i praktyk zawodowych.

Skorzystają na tym także pracownicy sądów, którzy będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń z zakresu psychologii i najnowszych psychologicznych narzędzi diagnostycznych. Uczelnia wspólnie z sądami będzie także organizować interdyscyplinarne, krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe związane z zagadnieniami psychologii sądowej, a także wydawać w formie publikacji, materiały z konferencji.

- Podpisane porozumienia są dla nas bardzo ważnym impulsem do rozwoju nowoczesnego kształcenia na kierunku Psychologia. Chcemy do tego wykorzystywać nie tylko najnowsze zdobycze techniki, ale również specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, jakie posiadają służby sądownicze. Dziękuję Prezesom sądów za przychylność i otwartość. Jestem przekonana, że ta współpraca będzie korzystna zarówno dla naszych studentów jak również dla pracowników sądów – mówi dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. Rektor PUZ.


na zdjęciu od lewej prezes sądu okręgowego w tarnobrzegu oraz Rektor PUZ
Na zdjęciu od lewej: dr Szymon Rożek – Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, sędzią Sądu Apelacyjnego i JM Rektor PUZ - dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 


na zdęciu od lewej prezes sądu rejonowego w tarnobrzegu oraz JM Rektor PUZ
Na zdjęciu od lewej: Michał Dudzic – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzeg i JM Rektor PUZ - dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 

 


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.