Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Znakomite wieści z Ministerstwa Zdrowia! Decyzją Ministra tarnobrzeski PUZ uzyskał akredytację na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego i drugiego stopnia na najdłuższy możliwy okres pięciu lat.

Uzyskana ocena potwierdza, że Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Akredytacja została przeprowadzona na wniosek Uczelni.

Czym jest akredytacja? To nic innego, jak postępowanie kontrolne, którego celem jest określenie w formie najczęściej certyfikatu, że kierunki studiów i realizowane programy kształcenia spełniają wymagania i standardy w określonym zakresie.

Pielęgniarstwo „pod swoją lupę” wzięła Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych. Efekty kontroli potwierdzają, że zarówno pod względem kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia, jak i zaplecza dydaktycznego oraz realizowanego programu kształcenia, Uczelnia spełnia wszystkie wymagania zawarte w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych.

W związku ze spełnieniem wymaganych standardów  kształcenia pielęgniarek Minister Zdrowia w dniu 14 lipca 2021 r. wydał decyzję o udzieleniu Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu akredytacji na prowadzenie studiów na kierunku Pielęgniarstwo na poziomie pierwszego i drugiego stopnia na okres 5 lat. 


Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wspierali Uczelnię na drodze do osiągnięcia tak wielkiego sukcesu!

Na zdjęciu grupa absolwentek pielęgniarstwa po ceremonii nadania czepka pielęgniarskiego. Tarnobrzeg 9 lipca 2021

na zdjęciu certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo na okres pięciu lat


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.