Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Już od października 2022 tarnobrzeska uczelnia zaprasza na nowy kierunek studiów – ratownictwo medyczne. Studenci nowego kierunku będą mogli zdobywać wiedzę i wysokie umiejętności korzystając z nowoczesnego sprzętu. Rozwój uczelni oraz jej aktywność w regionie jest dostrzegana i wspierana. Swoją pomoc oferują nie tylko władze samorządowe ale również przedstawiciele dużych firm w regionie.

Swoją pomoc zaoferowały Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu, które sfinansowały zakup, a następnie przekazały w formie darowizny - nowoczesny wózek transportowy oraz bogaty zestaw PSP R1 do ratownictwa medycznego dla potrzeb nowoutworzonego kierunku.

Główne elementy tego zestawu są na wyposażeniu wozów bojowych PSP  i OSP w systemie KSRG oraz dla wszystkich podmiotów wykonujących zadania z ratownictwa medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W jego skład weszły między innymi: materac próżniowy z pompką, kamizelki typu KED dla dorosłych i dzieci, automatyczny defibrylator treningowy, nosze podbierakowe z pasami stabilizującymi, deski ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, regulowane kołnierze szyjne, zestawy opatrunków, bandaży, kompresów, opasek i chust oraz opatrunki hydrożelowe. Ponadto zestaw zawiera również butlę tlenową wraz z reduktorem oraz zaawansowane szyny próżniowe do unieruchamiania kończyn.

- Dla naszych przyszłych studentów na kierunku ratownictwo medyczne jest to bardzo dobra wiadomość. Będą mogli nabywać i doskonalić swoje umiejętności w oparciu o znakomity sprzęt, używany podczas prawdziwych akcji ratunkowych. Z identycznymi elementami zestawu spotkają się w pracy zawodowej w wojsku, straży pożarnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych czy w zespołach ratownictwa medycznego – mówi dr n. o zdr. Leszek Marzec z Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu nastąpiło podczas gali nadania czepka pielęgniarskiego dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. – Jako grupa kapitałowa obserwujemy z wielkim uznaniem rozwój uczelni i jej aktywność. Postanowiliśmy również wesprzeć działania uczelni i nowy kierunek poprzez zakup tego sprzętu. Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył studentom nowego kierunku studiów – mówi Wiktor Stasiak, Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.  Wartość przekazanej na rzecz Uczelni darowizny to blisko 20 000,00 złotych.


 

zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu
zdjęcia przedstawiają elementy wyposażenia torby R1 PSP, pozyskanej dla kierunku ratownictwo medyczne dla PUZ w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.