Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Kształcimy studentów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i specjalistycznej wiedzy praktycznej. W realizacji tych celów pomagają nam środki finansowe, przekazywane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W piątek - 8 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisano umowę o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 roku. Dotacja przyznana została 11 podkarpackim uczelniom na zakupy związane z tworzeniem nowych kierunków studiów oraz doposażeniem bazy naukowej i dydaktycznej.

 

Dotychczasowa kwota wsparcia uczelni wyższych przez Zarząd Województwa  wynosząca około miliona złotych, została w 2022 roku zwiększona do 1,7 mln. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona była od pozycji na liście rankingowej, wynikającej z liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu uplasowała się na trzecim miejscu, po Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Naszą Uczelnię reprezentowała Rektor dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. Umowę w imieniu Zarządu Województwa podpisali Marszałek Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Piotr Pilch.

- Dla nas kształcenie, edukacja na poziomie wyższym są niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego naszego województwa. Dlatego kwotę wsparcia, która oscylowała w granicach miliona złotych zwiększyliśmy do 1,7 mln. Między innymi po to, aby to wsparcie finansowe, jak najlepiej służyło studentom i powstawaniu nowych kierunków – powiedział podczas spotkania marszałek Władysław Ortyl.

- Cieszymy się z pozyskanej dotacji i dziękujemy samorządowi województwa podkarpackiego za wsparcie naszych działań. Otrzymane środki finansowe przeznaczymy na zakup wyposażenia pracowni dla kierunków: Ratownictwo Medyczne, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Psychologia - kluczowych w kontekście rozwoju rynku pracy w naszym województwie - mówi Rektor Uczelni dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 

Szczególnym wyróżnieniem była dla nas możliwość zaprezentowania funkcjonowania Uczelni w kontekście jej rozwoju oraz kształcenia kadr na potrzeby całego regionu, a w szczególności innowacyjnej koncepcji kształcenia studentów na kierunku psychologia o profilu praktycznym, omówiona przez dr Monikę Piątek - Prorektora ds. Kształcenia.

zdjęcia wykonane podrzas spotkania marszałków województwa podkarpackiego z przedstawicielami podkarpackich uczelni wyższych
zdjęcia wykonane podrzas spotkania marszałków województwa podkarpackiego z przedstawicielami podkarpackich uczelni wyższych
zdjęcia wykonane podrzas spotkania marszałków województwa podkarpackiego z przedstawicielami podkarpackich uczelni wyższych
zdjęcia wykonane podrzas spotkania marszałków województwa podkarpackiego z przedstawicielami podkarpackich uczelni wyższych

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.