Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Z przyjemnością informujemy, że już od 1 października tego roku uruchamiamy niestacjonarne studia „pomostowe” na kierunku Pielęgniarstwo!

Od 1 października 2021r. Państwowa Uczelnia Zawodowa uruchamia niestacjonarne „studia pomostowe” na kierunku pielęgniarstwo. Studia te dedykowane są absolwentom 5-letniego liceum medycznego; dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki; dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki; oraz trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki.

Kształcenie trwać będzie 2 lub 3 semestry, w zależności od rodzaju ukończonej szkoły średniej. Program studiów opracowany przez Uczelnię zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2012, poz. 770) oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Poz. 1668).


W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia
„studiów pomostowych” (tj. studiów I stopnia) na kierunku pielęgniarstwo,
a w przyszłości do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).


Wszelkich informacji na temat „studiów pomostowych” dla pielęgniarek udzielają Panie - Renata Kozdra-Laba i Izabela Trubiłowicz pod nr tel. 15 823 65 16. Ponadto informujemy, że stacjonarny punkt rekrutacyjny mieści się w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50 i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty 18 i 25 września od 8.00 do 12.00.


WAŻNE! Rejestracja kandydatów na „studia pomostowe” prowadzona będzie
w terminie od 15 do 30 września 2021 roku

drogą elektroniczną poprzez stronę internetową uczelni – REJESTRACJA NA STUDIA,
w zakładce Rejestracja Internetowa Kandydatów.

Informacje dotyczące kompletu dokumentów znajdują się w zakładce - Wymagane dokumenty 


grafika przedstawia postać pielęgniarski trzymającej w dłoniach kartkę papieru. na kartce napis studia pomostowe dla pielęgniarek. Nowość w tarnobrzegu.

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.