Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu znalazła się w doborowym gronie uczelni wyłonionych w tegorocznej edycji projektu "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

"Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wszystkich uczelniach zawodowych na terenie kraju. Jego celem jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób dana uczelnia przygotowuje swoich studentów do realizowania własnej kariery zawodowej w zdobytym zawodzie. W jaki sposób się to odbywa? Poprzez badanie losów absolwentów danej uczelni i ocenę jej wielowymiarowego funkcjonowania dokonaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wyniki najnowszej - III edycji są dla nas znakomite.

Znaleźliśmy się w gronie 15 najlepszych pod tym względem uczelni w kraju, zajmując wysokie - 4 miejsce w rankingu. W nagrodę tarnobrzeski PUZ otrzyma 1 milion złotych dotacji w formie subwencji. Pieniądze te uczelnia będzie mogła wykorzystać na cele związane z podniesieniem jakości kształcenia. - To dla nas bardzo dobra wiadomość i sygnał, że nasza praca jest doceniona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Studentów oraz Pracodawców. Nasi studenci otrzymują aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe pożądane na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy - mówi dr hab. Anna Szylar, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Premia finansowa jest przyznawana uczelniom, które mogą pochwalić się najlepszymi osiągnięciami w obszarze zawodowych losów swoich absolwentów, określanych na podstawie wskaźników z systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) jak i wyłącznie pozytywną oceną działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i pracodawcom współpracującym z Uczelnią, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu. 


 

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.