Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W dniach 17-18 listopada 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Wsparcie i rozwój pięlęgniarstwa w Ukrainie - wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej europy", która zorganizowana była w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia dr n. ekon. Adama Niedzielskiego i JM Rektora WUM prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga. Organizatorami konferencji byli: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.


Naszą Uczelnię reprezentowali studenci z Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Gabriela Miękina, Aneta Wilk, Anna Wilk wraz opiekunem koła dr n. med. Marianną Charzyńską-Gula. Studenci przedstawili w sesji plakatowej pracę pt.: „Ukraińskie i polskie pielęgniarstwo i pielęgniarki w perspektywie doświadczeń i opinii ukraińskiej pielęgniarki ponownie studiującej w  Polsce”. Naszym studentkom towarzyszyły również: Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu - mgr Grażyna Rożek oraz Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej - mgr Renata Florek.

Cennym wsparciem dla nas był tłumacz, nasza absolwentka mgr piel. Kristina Augustyn, która wspierała nas w tłumaczeniu wybranych sesji naukowych.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.