Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

grafika przedstawia logo konferencji kardiologicznej w krakowie

Niemałym sukcesem zakończyła się dla nas XV Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbyła się w Krakowie.

Zjazd odbył się w dniach 18-19 listopada 2022 r., tematem wiodącym była kardiologia prewencyjna. Uczestnikami konferencji byli nie tylko lekarze kardiolodzy, ale także interniści, lekarze rodzinni i przedstawiciele innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu. Konferencja miała swój tarnobrzeski akcent.

Nasi reprezentanci - dr n. o zdr. Leszek Marzec, adiunkt Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu PUZ w Tarnobrzegu i studentka II roku pielęgniarstwa - Aleksandra Marzec zaprezentowali podczas sesji posterowej prezentację p.t.: "Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zadysponowania w Polsce zespołów ratownictwa medycznego z przyczyn kardiologicznych.” Autorami wspomnianej pracy byli również; dr. hab. n. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz z Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie i dr. hab. n.med. Janusz Piotr Sikora - Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej dla Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jury konkursowe w składzie dr hab. med. Miłosz Jarosław Jaguszewski, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego uznało ją za najlepszą w III sesji posterowej. Autorom serdecznie gratulujemy!!!


Organizatorem konferencji byli: Sekcja Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia Szkoły Zdrowia Publicznego i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.


na zdjęciu od lewej. lic. piel. Aleksandra Marzec i dr. n. o zdr. Leszek Marzec
od lewej. lic. piel. Aleksandra Marzec i dr. n. o zdr. Leszek Marzec

fragment wręczenia nagród z udziałem naszego wykładowcy dra Leszka Marca dr Leszek Marzec odbiera gratulacje od jury konkursu

Nagrodę za najlepszą pracę III sesji posterowej wręczają: dr hab. Agnieszka Młynarska, prof. ŚUM, prof. dr hab. n. med. Piotr Janowski i prof. dr hab. med. Miłosz Jaguszewski.
Zdjęcia: Michał Śliwiński


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.