Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Ponad 700 kilowatogodzin energii elektrycznej dziennie produkują dwie, duże instalacje fotowoltaiczne, zamontowane na obiektach tarnobrzeskiego PUZ.

O tym, że promienie słoneczne są niezwykle ważne, nie trzeba nikogo przekonywać. Poza oczywistymi korzyściami dla ludzkiego organizmu, takimi jak pobudzanie produkcji endorfin, dostarczanie witaminy D3 czy korzystny wpływ na trawienie, metabolizm i poprawę ogólnej kondycji organizmu - mają jeszcze jedną, niezwykle ważną zaletę: są doskonałym i efektywnym źródłem czystej energii elektrycznej.

Z myślą o tym wybudowaliśmy na dachach naszych obiektów dydaktycznych dwie duże instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 100 kW. Inwestycja w odnawialne źródła energii była możliwa dzięki pozyskaniu przez tarnobrzeski PUZ dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki pozyskane w ramach tego konkursu pokryły prawie 60% całej inwestycji.

Każda z dwóch instalacji składa się ze 169 modułów fotowoltaicznych. Ich łączna moc szczytowa to 99,7 kWp. W ciągu jednego dnia obie instalacje, przy dobrych warunkach, mogą wyprodukować nawet 700 kWh energii elektrycznej, natomiast roczna wydajność energetyczna obu zestawów obliczona jest na poziomie 98,48 MWh. Instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną w obiektach, bez wytworzenia jakiegokolwiek zanieczyszczenia powietrza i środowiska naturalnego. To zaledwie jedna z wielu inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez tarnobrzeski PUZ z wykorzystaniem środków unijnych i ministerialnych.


- Inwestujemy nie tylko w rozwój bazy dydaktycznej i nowoczesne narzędzia dydaktyczne, ale również w projekty wspierające środowisko naturalne. Cieszę się, że nasza wiedza i zaangażowanie pozwalają w sposób skuteczny pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na kolejne przedsięwzięcia – mówi dr hab. Anna Szylar prof. ucz. Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.


 

zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10
zdjęcia prezentują instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 10

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.