Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Informujemy, że na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zostaje ogłoszony nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który potrwa do dnia 30 listopada 2022 r.

Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 Delegatów, a jego kadencja potrwa 2 lata.

Kandydatem na Delegata może być osoba, która zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończyła 17 lat, a nie ukończyła 22 roku życia.

Informacje na temat naboru wraz z formularzami zgłoszeniowymi zostały opublikowane na stronie internetowej www.sejmik.podkarpackie.pl oraz BIP Województwa Podkarpackiego.

Lista wybranych na podstawie zgłoszeń Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostanie zamieszczona na stronie Internetowej www.sejmik.podkarpackie.pl.

Zachęcamy młodych ludzi do rozpowszechniania idei samorządności oraz stawiania pierwszych kroków w aktywności obywatelskiej.

Obraz przedstawia logo województwa podkarpackiego

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.