Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Jako Uczelnia zawodowa chcemy wypełniać naszą misję najlepiej jak potrafimy, dlatego nie ograniczamy się do pełnienia jej wyłącznie we własnych murach. We wtorek - 22 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli tamtejszej szkoły.

Wtorkowe spotkanie odbyło się w ramach Szkoleniowej Rady Pedagogicznej. Zorganizował je tarnobrzeski oddział Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli we współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Celem spotkania było przekazanie wiedzy w zakresie pracy dydaktycznej z uczniem przewlekle chorym - a konkretniej - chorym na cukrzycę typu 1. Nauczyciele i opiekunowie szkoły w Ślęzakach chcieli w ten sposób przygotować się do przyszłej pracy z uczniem chorym na cukrzycę.

Od strony medycznej problem cukrzycy, charakterystykę choroby i etapy leczenia przybliżyła lek. med. Katarzyna Myśliwiec - nauczyciel akademicki PUZ. Pomocą służyli jej studenci pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo: Jakub Kania, Krystian Kotula i Grzegorz Łącz, którzy w ramach rozwijania działalności studentów na rzecz środowiska lokalnego na zaproszenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli uczestniczyli w radzie pedagogicznej realizując moduł związany z wprowadzeniem teoretycznym i praktycznym w zagadnienia dotyczące tematu: Cukrzyca – metody diagnostyki i leczenie, stany ostre w cukrzycy. Praktyczne użycie glukometrów.

 


Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.