Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu po raz kolejny została wybrana do realizacji Programu Legia Akademicka.

Legia Akademicka w tarnobrzeskim PUZ-ie nie jest nowością. Uczelnia od 2017 roku, czyli początku projektu – przygotowanego i zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji i Nauki aktywnie włącza się w szkolenie wojskowe studentów – ochotników. W tegorocznej edycji również nas nie zabraknie!

Korzystanie z doświadczenia i wiedzy specjalistów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoliło zoptymalizować proces kształcenia, zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i merytorycznym. W programie Legia Akademicka realizowanym w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dotychczas wzięło udział kilkudziesięciu studentów PUZ z różnych kierunków studiów oraz kilkunastu studentów z innych szkół wyższych, które nie przystąpiły do w/w programu. Uczestnicząc w  programie zrealizowano zarówno moduł podstawowy jak i  podoficerski. Zajęcia prowadzili wykładowcy gwarantujący swoją wiedzą i praktyką zawodową wysoką jakość kształcenia. Owocna była także współpraca z żołnierzami 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.


Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić może student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej -  moduł ten będzie zrealizowany w terminie do dnia 30 maja 2021 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych. Udział w programie Legia Akademicka umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych, tak w sferze cywilnej, jak i służb mundurowych, w szczególności wojska. Jest także okazją do przeżycia fascynującej przygody i nawiązania nowych więzi koleżeńskich. Ponadto za każdy dzień szkolenia poligonowego, student otrzymuje uposażenie pieniężne w wysokości około 100 zł.


Zapraszamy do uczestnictwa w IV edycji Programu Legia Akademicka w Pańsowowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu Legia Akademicka - dr Krzysztof Chochowski pod nr tel. 733366090

Zgłoszenia należy składać do 15 marca 2021 roku w pokoju nr 17C mgr. Grzegorzowi Zychowi lub Koordynatorowi Programu.


 Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Legia Akademicka? Kliknij w obrazek.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.