Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W dniu 30 marca 2022 roku odbyła się III edycja Uczelnianego Kubka Biznesu w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Inicjatywa przedsięwzięcia, realizowanego również przez formułę Kubka Biznesu, stanowi przykład owocnej współpracy środowiska akademickiego z lokalnym otoczeniem biznesu i przyczynia się do propagowania wśród studentów nowoczesnego podejścia, zarówno do przedsiębiorczości, jak i do szeroko rozumianej edukacji. W imieniu społeczności akademickiej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, składamy serdeczne podziękowania Fundacji Kubka Biznesu, mediom, przedsiębiorcom, przedstawicielom firm i small biznesu za objęcie Honorowym Patronatem Uczelnianego Kubka Biznesu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Leszka Maksonia Prezesa Fundacji Kubka Biznesu za współorganizowanie tak ważnej inicjatywy promującej przedsiębiorczość w środowisku akademickim oraz subregionie tarnobrzeskim. Dziękujemy również Panu Jerzemu Sudoł - Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego za inaugurowanie III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu, a wykładowcom reprezentującym Uczelnię i różne środowiska biznesu składamy serdeczne podziękowania za innowacyjną tematykę wykładów, podejmujących różne aspekty rozwiązań biznesowych i optymalizacji procesów podejmowania decyzji, w tym prezentacji sukcesów własnych firm ( także kuchni fuzyn). Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Kubka Biznesu, poprzez swój wyjątkowy charakter, stworzyła korzystny klimat do podejmowania kolejnych, wspólnych wyzwań, stymulujących rozwój świata nauki i świata biznesu.


 

Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu
Fotorelacja z III edycji Uczelnianego Kubka Biznesu

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.