Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

grafika przedstawia logo IGF 2021 zapisane w kole na błękitno niebieskim tle 


Wielkimi krokami zbliża się Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021, którego gospodarzem będzie Polska. Hasło przewodnie szczytu to Internet United, czyli dostępny, zjednoczony, przyjazny internet dla wszystkich. Gospodarzem części głównej będą Katowice, a w ramach szczytu odbędzie się 300 różnych wydarzeń.

Wśród nich wykłady, debaty i warsztaty, poświęcone tematyce świata cyfrowego – poczynając od legislacji poprzez obecnie dostępne technologie po technologie przyszłości, np. kwantowe. Uczestnicy i goście specjalni Szczytu będą także rozmawiali na tematy bardziej ogólne, horyzontalne, jak choćby te związane z dostępem do internetu, ponieważ w tym momencie pół świata nadal takiego dostępu nie ma.


IGF to ogólnoświatowa, coroczna inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju przestrzeni cyfrowej oraz o najbardziej aktualnych kwestiach związanych z jej funkcjonowaniem. Spodziewamy się obecności kilku tysięcy gości z całego świata, w tym ministrów i szefów organizacji międzynarodowych, przedstawicieli biznesu, w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych, działaczy organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, teoretyków i praktyków.

Jednym z wydarzeń towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF - Youth IGF Summit. Udział w Szczycie jest oczywiście bezpłatny, wystarczy się zarejestrować poprzez stronę www.igf2021.pl


grafika przedstawia logo wydarzenia, litery IGF oraz 2021

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.