Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Szanowny Panie Profesorze,

w niezwykle inspirującej pracy naukowo-badawczej znajduje wyraz świat wspólnie podzielanych wartości,
wśród których istotne miejsce zajmuje ciągłe dążenie do zdobywania kolejnych stopni naukowych.
Zaangażowanie, trud, intelektualna wrażliwość i wytężona praca pozwalają na rozwój i inspirujące kształtowanie własnej ścieżki kariery zawodowej.


Szanowny Panie Profesorze,

proszę przyjąć serdeczne gratulacje od Senatu, Władz Uczelni i całej społeczności akademickiej
Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
za osiągnięcie kolejnego stopnia naukowego - habilitacji.

Ten kolejny krok Pana Profesora na naukowej niwie w szczególny sposób wpisuje się w środowisko Uczelni
i niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia, które nabiera pełnego blasku w wartości wykształcenia młodzieży studiującej w Uczelni.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w jakże istotnej dla Nas wszystkich pracy naukowo-badawczej.

 

Z wyrazami szacunku 

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 

Rektor

Państwowej Uczelni Zawodowej

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.