Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

grafika przedstawia logotypy projektu finansowanego ze środków narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Informujemy, że Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, realizuje projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych pod tytułem: „PUZ w Tarnobrzegu otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. W ramach projektu przewidziano szereg działań służących poprawie dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych.


Realizując w/w Projekt Uczelnia zamierza nawiązać współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Współpraca ta polegać będzie m.in. na zaangażowaniu kadry dydaktycznej, administracyjnej, studentów, w tym z niepełnosprawnościami w analizę potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ustalenie i dostosowywanie procesu edukacji i kształcenia do indywidualnego zapotrzebowania tych osób.

W wyżej wymienionym zakresie Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Tarnobrzegu, a poprzez realizację w/w Projektu pragnie nawiązać współpracę z innymi organizacjami wspierającymi to środowisko, tak aby na dalszym etapie wdrażania usprawnień wprowadzać coraz to lepsze rozwiązania skutkujące m.in. zwiększeniem liczby studiujących osób z niepełnosprawnościami. 

W tym celu zorganizowano seminarium dot. likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami, określenia zakresu ułatwień służących dostosowaniu kształcenia pod potrzeby tej grupy osób.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod poniższym linkiem. Umożliwi to pełniejszą identyfikacje barier dostępności a także pozwoli Uczelni na zdiagnozowanie potrzeb środowisk wspierających osoby z niepełnosprawnościami.


Kliknij tutaj i wypełnij ankietę

grafika przedstawia wizualna identyfikację kilku rodzajów niepełnosprawności

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.