Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Działająca w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu strzelnica multimedialna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży tarnobrzeskich szkół. Wyposażona w program strzelań i moduł mieszanej rzeczywistości służy do prowadzenia ćwiczeń praktycznych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Nasza multimedialna strzelnica służy nie tylko studentom Uczelni. Wspólnie z partnerami wykorzystujemy jej zasoby, szkoląc młodzież z tarnobrzeskich szkół.

Szeroko pojętemu bezpieczeństwu poświęcone były zajęcia, które zorganizowaliśmy w dniu 5 grudnia 2022 roku. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Euro – szkoły Bis w Tarnobrzegu wraz z opiekunem  - Barbarą Smolarską.

Spotkanie zawierało elementy teoretyczne, dotyczące bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Uczniowie zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi broni i amunicji, jak również z zasadami techniki strzelania i obrony koniecznej, typami pocisków, częściami broni oraz z elementami treningu strzeleckiego.

Drugim etapem spotkania była nauka bezpiecznego posługiwania się bronią palną, do czego wykorzystano istniejącą w Uczelni strzelnicę multimedialną i znajdujące się w jej dyspozycji zasoby. Ćwiczenia strzeleckie prowadzone były z użyciem replik broni wyposażonych w emiter laserowy. Podczas ćwiczeń uczniowie szkolili określone nawyki i zachowania, także w zakresie strzelań sytuacyjnych uwzględniając zasady B.L.O.S. (Broń, Lufa, Otoczenie, Spust)”.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem specjalisty - starszego aspiranta Stanisława Ciby. Za techniczne przygotowanie obu szkoleń odpowiedzialny był Kacper Kukiełka. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.