Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu rozpoczęła przygotowania do naboru uczestników w IV edycji Legii Akademickiej. Uczestnicy będą mogli skorzystać z dwóch modułów szkolenia - podstawowego i podoficerskiego.

Legia Akademicka w tarnobrzeskim PUZ-ie nie jest nowością. Uczelnia od 2017 roku, czyli początku projektu – przygotowanego i zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji i Nauki aktywnie włącza się w szkolenie wojskowe studentów – ochotników.

Korzystanie z doświadczenia i wiedzy specjalistów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoliło zoptymalizować proces kształcenia, zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i merytorycznym. W programie Legia Akademicka  realizowanym w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dotychczas wzięło udział kilkudziesięciu studentów PUZ z różnych kierunków studiów oraz kilkunastu studentów z innych szkół wyższych, które nie przystąpiły do w/w programu. Uczestnicząc w  programie zrealizowano zarówno moduł podstawowy jak i  podoficerski. Zajęcia prowadzili wykładowcy gwarantujący swoją wiedzą i praktyką zawodową wysoką jakość kształcenia. Owocna była także współpraca z żołnierzami 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

- Dotychczasowy nasz udział w projekcie Legii Akademickiej był niezwykle owocny. Tego typu szkolenie bardzo dobrze wpisuje się w naszą misję kształcenia i ofertę edukacyjną oraz przynosi ogromne korzyści nie tylko naszym studentom, ale także nam samym. W tym roku także chcemy szkolić zarówno studentów z naszej Uczelni, jak również studentów innych uczelni – mówi dr hab. Paweł Maciaszczyk Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Uczelnia właśnie rozpoczęła przygotowania do naboru uczestników do nowej edycji Legii Akademickiej. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia: część teoretyczną - realizowaną przez Uczelnię zgodnie z ministerialnym programem szkolenia oraz część praktyczną - ćwiczenia wojskowe.

Do programu może przystąpić każdy student uczelni publicznej i niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie, bez względu na kierunek kształcenia i rok studiów. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, które zostanie zrealizowane do końca maja. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej – czyli przygotowanie do części praktycznej, która zostanie przeprowadzona  w warunkach poligonowych.

Udział w programie Legia Akademicka umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych tak w sferze cywilnej jak i służb mundurowych, w szczególności wojska. Jest także okazją do przeżycia fascynującej przygody i nawiązania nowych więzi koleżeńskich. Dodatkowo studenci tarnobrzeskiej PUZ na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, będą mieli okazję do zaliczenia praktyki zawodowej w ramach zajęć praktycznych w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP. Zapraszamy do uczestnictwa w IV edycji Programu Legia Akademicka.
Szczegóły programu zostaną ogłoszone na przełomie lutego i marca 2021 roku, na stronie internetowej www.puz.tarnobrzeg.pl.


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.