Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w wieku 16-30 lat do udziału w projekcie Blue Generation. Projekt skierowany jest do uczniów, studentów i absolwentów, a także osób bezrobotnych. Organizatorzy oferują bezpłatne doradztwo zawodowe w formie on-line z zakresu tzw. niebieskiej gospodarki i możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej  certyfikowanym szkoleniu.

W ramach projektu, finansowanego ze środków EOG i Funduszu Norweskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego wraz z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Portugalii oraz Bułgarii zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach z zakresu doradztwa zawodowego dla osób od 16 do 30 roku życia. Doradztwo odbywa się w formie on-line i jest przeznaczone dla uczniów, studentów, absolwentów i osób bezrobotnych. Celem jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia pracy w ramach Niebieskiej Gospodarki lub kształcenia się dalej w tym zakresie. Osoby, kóre zdecydują się na udział w doradztwie mają możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w ramach projektu.  

W ramach doradztwa przeprowadzone zostaną:

- 3 spotkania z doradcą zawodowym (poprzez ZOOM, Skype i inne),

- spotkanie informacyjne z trenerem na temat projektu #BlueGeneration,

- możliwość wyjazdu na krajową lub międzynarodową wizytę studyjną,

- bezpłatne certyfikowane szkolenie MOOC na temat Niebieskiej Gospodarki.

Niebieska Gospodarka - obejmuje takie dziedziny gospodarki jak: turystyka przybrzeżna, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, budowa i konserwacja statków, gospodarstwa rybne i transport morski, jak również wszystkie dziedziny pokrewne i blisko związane z turystyką morską. W projekcie The Blue Generation udział biorą eksperci z Niebieskiej Gospodarki oraz z organizacji działających dla młodych ludzi, którzy dzielą się wiedzą na temat potrzebnych umiejętności, ścieżek zawodowych, aktualnych ofert pracy oraz szkoleń.


Szczegóły dotyczące naboru na doradztwo są szczegółowo określone na stronie internetowej Fundacji, pod adresem:

https://frsp.eu/bezplatne-doradztwo-zawodowe-online-w-ramach-projektu-blue-generation/


Zachęcamy do udziału w doradztwie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio z fundacją:

e-mail: projekty@frsp.eu lub ewa.skowronska@frsp.eu

Telefon:+48 579 541 334

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.